Η Διεύθυνσή μας

Nicosia

Trikoupi 103-106
1016 Nicosia Cyprus
Tel. 00357 22 355080
mob 00357 99 685890
[email protected]

Limassol

Eglis 3 , 202 flat
3090 Limasol Cyprus
tel. 0035725381970,
mob. 0035799585415
fax. 0035725705502